Pirkuma noteikumi

Šis līgums tiek slēgts starp SIA “ALMABŪVE”, reģistrācijas Nr. 40003880842 , juridiskā adrese: Rīga, Lielvārdes iela 103 – 22, LV-1084 , (turpmāk Uzņēmums),

un fizisku vai juridisku personu (turpmāk – Pircējs), kas veic preču pirkumu Uzņēmuma interneta veikalā www.kafijasdileris.lv (turpmāk – e-veikals).

 1. Līguma priekšmets

Distances līgums ir vienošanās starp Pircēju un Uzņēmumu, pamatojoties uz Uzņēmuma piedāvājumu ar Interneta starpniecību. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Uzņēmuma e-veikalā.

 1. Distances līguma spēkā stāšanās

Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu ar Interneta palīdzību un saņēmis no Uzņēmuma apstiprinājumu, ko automatiski pēc pasutījuma pabeibšanas generē ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.

 1. Vispārīgi noteikumi par preces pasūtīšanu

Iepirkties Uzņēmuma e-veikalā Pircējs var arī bez iepriekšējas reģistrēšanās, kas neitekmē Līgumas izpildes noteikumus.

Lai veiktu pasūtījumu e-veikalā:

 1. pie interesējošās preces Pircējam jānospiež pogu “Pievienot grozam”;
 2. lai pasūtītu izvēlēto preci, jānospiež uz lauka lapas labās puses augšdaļā, kur attēlota informācija par Pircēja iepirkumu groza saturu. Iespējams atgriezties e-veikalā, izvēlēties papildus citas preces un pēc tam atkārtoti atgriezties iepirkumu grozā, nospiežot uz lauka lapas labās puses augšdaļā, kur attēlota informācija par Pircēja iepirkumu groza saturu;
 3. lai veiktu pasūtījumu, nepieciešams aizpildīt informāciju par Pircēju. Lai pabeigtu pasūtījuma apstrādi, Pircējam jāpiekrīt lapā minētajiem noteikumiem. Pēc tam poga “Noformēt pasūtījumu” kļūst aktīva, un, to nospiežot, pasūtījums tiks reģistrēts.

Tāpat Pasūtījumus iespējams veikt:

 • jebkurā diennakts laikā, reģistrējot pasūtījumu interneta veikalā.

Pasūtījums tiek apstrādāts darba dienās no 8:00 līdz 15:00 1-5 darba dienu laikā.

Pēc pasūtījuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā Uzņēmums sazināsies ar Pircēju, lai iespējams precizētu informāciju un/vai apstiprinātu pasūtījumu.

 1. Pasūtījuma apmaksas noteikumi

Par pirkumu e-veikalā Pircējs var norēķināties:

 • ar bankas karti;
 • veicot pārskaitījumu.

Pirkums tiks uzskatīts par apmaksātu un preču piegāde tiks veikta pēc naudas saņemšanas Uzņēmuma norēķinu kontā.

 1. Piegādes noteikumi

Piegāde tiek veikta 1-5 darba dienu laikā.

Preču piegādes maksa nav iekļauta norādītajā preces cenā!

Uzņēmums patur tiesības nepiegādāt/nodot preci, ja Pircējs nav veicis preces apmaksu.

Preču cenas ir norādītas ar Pievienotās vērtības nodokli (PVN). Cenā nav iekļauta maksa par piegādi. Piegādes maksa var mainīties atkarībā no piegādes reģiona un preces svara/izmēra/iepakojuma.

 1. Garantija

Pircēja pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar 2006.gada 1.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.631 „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām.

 1. Distances līguma izpildes laiks

Uzņēmums apņemas izpildīt distances līguma noteikumus Latvijas Republikas teritorijā ne vēlāk kā 30 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Pircēja vai atbisltoši e-veikala noteiktiem termiņiem ārpus Latvijas Republikas teritorijas.

Ja Uzņēmums nevar izpildīt līgumu Pircēja pasūtītās preces trūkuma dēļ, Uzņēmums informē par to Pircēju. Tādā gadījumā Uzņēmums var piedāvāt Pircējam ekvivalentu preci.

 1. Atteikuma tiesības

Saskaņā ar 2015. gada Patērētāju tiesību aizsardzības likumu patērētājiem ir tiesības uz naudas atmaksu, preces nomaiņu, remontu un/vai kompensāciju, ja preces ir defektīvas vai neatbilst to aprakstam. Turklāt, ja pircējs kādu iemeslu dēļ nav pilnībā apmierināts ar savu pirkumu, viņš var atgriezt preces pārdevējam 14 kalendāro dienu laikā pēc piegādes brīža.
Lai atgrieztu preci (-es) pircējam ir jāsazinās ar pārdevēju un jāiesniedz rakstisks pieprasījums par preču atgriešanu.
Atgrieztajai precei ir jābūt tās oriģinālajā iepakojumā (Šis punkts nav piemērojams, ja tiek atgrieztas preces ar trūkumiem);
Prece nedrīkst būt bojāta pircēja vainas rezultātā;
Precei ir jābūt nelietotai, pārdošanas izskatam atbilstošai (nebojātas etiķetes, aizsargplēve utt.) (Šis punkts nav piemērojams, ja tiek atgrieztas preces ar trūkumiem);
Atgrieztajai prece ir jābūt visām tām pašām detaļām, kādas bija iepakojumā, pircējam saņemot preci.
Atgriežot preci, obligāti ir jāiesniedz preces iegādes dokuments un rakstisks pieprasījums par preču atgriešanu;
Pārdevējam ir tiesības nepieņemt atgrieztās preces, ja pircējs neievēro preču atgriešanas kārtību, kas noteikta šajā pantā.
Atgriežot preces, pircējam ir jāsazinās ar pārdevēju, lai uzsāktu atgriešanas procesu. Ja prece tiek atgriezta, pārdevējs piekrīt pieņemt šādu preci un aizstāt to ar līdzīgu vai atbilstošu preci. Ja pārdevējam nav līdzīgas preces vai klients nevēlas preces maiņu, pārdevējs atgriež pircējam naudu, kas tika samaksāta par doto preci. Atgriešanas izmaksas vienmēr sedz pārdevējs.
Preču atgriešana un apmaiņa tiek veikta saskaņā ar 2015. gada Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.
Naudas summa par atgrieztajām precēm vienmēr tiek pārskaitīta ar pārskaitījumu uz maksātāja bankas kontu.

 1. Preču atgriešanas kārtība

Pircējam, atgriežot iegādāto preci, nepieciešams uzrādīt Pircēja personas apliecinošu dokumentu, dokumentu, kas apstiprina pirkumu. Pircējs var atgriezt preci, kas atbilst distances līgumam, 14 kalendāro dienu laikā.

 1. Konfidencialitāte

Uzņēmums apņemas neizpaust un nenodot informāciju par Pircēju trešajām pusēm bez Pircēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpti Latvijas Republikas normatīvie akti vai šis līgums.

 1. Citi noteikumi

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Uzņēmums varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar Latvijas Republikas normative aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Pārdevējs patur tiesības informēt Pircēju par jaunām precēm, atlaidēm, pakalpojumiem.

Preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāju sniegtās informācijas par produktu, aprakstiem un attēliem ir informatīvs raksturs, iespējamas operatīvas izmaiņas. Saskaņā ar ražotāju noteiktām izmaiņām preču komplektācija vai parametri var tikt koriģēti.

Papildus precīzu informāciju par to, vai interesējošā prece ir atlikumos noliktavā, Pircējs var noskaidrot darba dienās no plkst. 10:00 līdz 15:00, rakstot e-pastā. Ja Pircēja izvēlētā prece nebūs vairs atlikumos, Uzņēmums piedāvās to aizvietot ar līdzvērtīgu preci vai saņemt pēc nākamās preču piegādes.

 1. Līguma darbības termiņš

Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs veicis Preču pasūtījumu un ir spēkā līdz brīdim kamēr līgumslēdzējpuses pilnībā izpildījušas savas saistības viena pret otru.

 1. Uzņēmuma rekvizīti

Nosaukums: SIA “ALMABŪVE”

Reģistrācijas numurs: 40003880842

PVN reģistrācijas numurs: 40003880842

E-veikala www.kafijasdileris.lv bankas konts:

Banka: SWEDBANK HABALV22

IBAN: LV41HABA0551015272123